Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, że wiele urządzeń znajdujących się w naszym domu znacząco wpływa na jakość otaczającego nas środowiska. Od kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, władze państwowe starają się wdrożyć setki dyrektyw, których celem jest racjonalna ochrona środowiska. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniem promowanym w miejscowościach, gdzie taki sposób przetwarzania nieczystości jest dużo tańszy od odprowadzenia ścieków do oczyszczalni miejskiej. Bez wątpienia takie rozwiązanie zasługuje na…