Pomimo tego, że na rynku nieruchomości jest dostępnych wiele różnych ofert mieszkań, bardzo trudno jest znaleźć właśnie tę jedną jedyną. Niekiedy zainteresowani zakupem lokalu mogą wręcz obawiać się o to, czy właściciel danego mieszkania będzie postępować uczciwie i czy na przykład nie zawyży ceny. By to sprawdzić, trzeba niekiedy poczynić wiele różnych kroków, w tym wziąć wykaz z ksiąg wieczystych. Niektóre takie działania nie są darmowe, a co za tym…