Kiedy myślimy o stylu romańskim w architekturze, to pierwsze, co automatycznie przychodzi nam na myśl, to przeważnie spora doza surowości, jaka niewątpliwie charakteryzuje takie budowle. Styl romański winniśmy utożsamiać głównie ze wczesnym średniowieczem. To właśnie wtedy swój pełen rozkwit święciła architektura romańska. Styl ów, nawet przy bazowaniu na wyłącznie wiedzy potocznej, kojarzy się z tą epoką bardzo mocno. Architektura z tego okresu jest nieodmiennie związana z niebywale obronną specyfiką budowli.…